kortnamn

Term: 
kortnamn
Språk: 
nynorska
Svensk översättning: 
kortnamn
Sidhänvisning: 
[sidnummer saknas]
Korsreferens: 
stuttnamn