kristent navn

Term: 
kristent navn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
kristet namn
Sidhänvisning: 
179
Definition: 
[navn der er kommet til Danmark med kristendommen]
Publikationer där termen förekommer: