kristent navn

Term: 
kristent navn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
kristet namn
Sidhänvisning: 
152
Definition: 
[navn som på én eller anden måde har relation til kristendommen]
Publikationer där termen förekommer: