kvardagsnamn

Term: 
kvardagsnamn
Språk: 
nynorska
Svensk översättning: 
vardagsnamn
Sidhänvisning: 
[sidnummer saknas]
Korsreferens: 
daglegnamn