kvartelnamn

Term: 
kvartelnamn
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
kvartelnamn
Sidhänvisning: 
145
Definition: 
Namn bildat med fyra enheter.
Korsreferens: 
kvadrupelnamn
Kommentar: 
Recension av Alhaug.