kvasiengelska namnformer

Term: 
kvasiengelska namnformer
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
kvasiengelska namnformer
Sidhänvisning: 
137
Definition: 
Den är typen av namnformer kallas av Alhaug (1991) kvasiengelska, och med det avser han redan tidigare existerande namn i namnfloran till vilka namngivaren fogar -y-suffixet ...
Exempel: 
Bertie, Hannie, Minetty
Korsreferens: 
pseudoengelska namn