kvindenavn

Term: 
kvindenavn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
kvinnonamn
Sidhänvisning: 
241
Definition: 
[navn til en kvinde]
Publikationer där termen förekommer: