kvindenavn

Term: 
kvindenavn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
kvinnonamn
Sidhänvisning: 
181
Definition: 
[navn på en kvinde]
Exempel: 
Frederikke
Publikationer där termen förekommer: