kvindepatronym

Term: 
kvindepatronym
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
kvinnligt patronymikon
Sidhänvisning: 
44
Definition: 
[patronym båret af en kvinde]
Publikationer där termen förekommer: