kvinnenamn

Term: 
kvinnenamn
Språk: 
nynorska
Svensk översättning: 
kvinnonamn
Sidhänvisning: 
[sidnummer saknas]