Löfdahl Maria

Land: 
Sverige
Institution: 
Institutet för språk och folkminnen, Göteborg
E-post: 
maria.lofdahl@isof.se
Telefonnummer: 
(+46) 031 107536
Övrig information: 

 Institutionsadress: Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg, Vallgatan 22, 411 16 Göteborg

-Ortnamn i Bohuslän

-Naturnamn

-Namn i flerspråkiga miljöer

-Urbana namn

-Språkliga landskap