löpnamn

Term: 
löpnamn
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
löpnamn
Sidhänvisning: 
60 not 28
Definition: 
det samlade antalet namn i materialet