latiniseret slægtsnavn

Term: 
latiniseret slægtsnavn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
latiniserat släktnamn
Sidhänvisning: 
125
Definition: 
[hjemligt slægtsnavn i omdannede latinske / latinlignende former]
Exempel: 
Faber (< Smed), Victorinus (< Sejersen), Sylvius (< Skov).
Korsreferens: 
"lærd" navn
Publikationer där termen förekommer: