Lediga tjänster på Institutet för språk och folkminnen

Institutet för språk och folkminnen söker en forskningsarkivarie med inriktning mot ortnamn och en namnvårdskonsulent till Namnarkivet i Uppsala samt en forskningsarkivarie med inriktning mot ortnamn till Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg.

Se annonserna på http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-tjanster.html