Leibring Katharina

Land: 
Sverige
Institution: 
Institutet för språk och folkminnen, Namnarkivet i Uppsala
E-post: 
Katharina.Leibring[at]isof.se
Telefonnummer: 
(+46) 073-5586064, 070-2055966
Övrig information: 

Hedensbergsvägen 27, SE-752 60 UPPSALA

Institutionsadress: Institutet för språk och folkminnen, Namnarkivet i Uppsala, von Kraemers allé 19, Box 135, SE-751 04 UPPSALA.
 

- Husdjursnamn – animal names
- Nutida personnamn – contemporary personal names
- Tidigmoderna personnamn – Early Modern personal names
- Kommersiella namn – commercial names
- Personnamnsvård – personal names planning

Redaktör för Studia anthroponymica Scandinavica