Lemmatisering af personnavne. Kongens Retterting 1537–1660, vol. 1.

Författare: 
Birgit Christensen
Utgivningsort: 
København
Redaktör: 
Ditlev Tamm
Sidor: 
33–38