lexikal(isk)t namn

Term: 
lexikal(isk)t namn
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
lexikal(isk)t namn
Sidhänvisning: 
60 not 28
Definition: 
det antal skiljda namn som den totala namnmassan fördelar sig på