litterært navn

Term: 
litterært navn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
litterärt namn
Sidhänvisning: 
15
Definition: 
”navn på en forfatter eller en romanfigur”
Publikationer där termen förekommer: