Lundqvist Björn

Land: 
Sverige
Institution: 
Institutet för språk och folkminnen, Namnarkivet i Uppsala
E-post: 
bjorn.lundqvist[at]sprakochfolkminnen.se
Övrig information: 

- Samiska ortnamn
- Finska ortnamn
- Meänkieliska ortnamn