mönsteranpassning

Term: 
mönsteranpassning
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
mönsteranpassning
Sidhänvisning: 
26
Definition: 
Vid formell indelning av tillnamn [...] använder jag termen mönsteranpassning om namngivarnas (medvetna eller omedvetna) strävan att ansluta ett nybildat namn till ett känt namnmönster, t.ex. -ing och -man.