mandsfornavn

Term: 
mandsfornavn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
mansförnamn
Sidhänvisning: 
82
Definition: 
[fornavn til mænd]
Publikationer där termen förekommer: