mandsnavn

Term: 
mandsnavn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
mansnamn
Sidhänvisning: 
238
Definition: 
[navn til en mand]
Publikationer där termen förekommer: