mandsnavn

Term: 
mandsnavn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
mansnamn
Sidhänvisning: 
92
Definition: 
[navn på en mand]
Publikationer där termen förekommer: