Mattfolk Leila

Land: 
Sverige
Institution: 
Institutet för språk och folkminnen
E-post: 
leila.mattfolk@isof.se
Telefonnummer: 
+46 (0)73 558 60 71
Övrig information: 

adress:

Institutet för språk och folkminnen
Box 135
751 04 Uppsala

- namnvårdskonsulent vid Institutet för språk och folkminnen
- sekreterare för NORNA-kommittén
- ansvarig för den finlandssvenska namnlängden

intresseområden: namnvård, namnplanering, personnamn, förnamn, efternamn, ortnamn, företagsnamn