medietilnavn

Term: 
medietilnavn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
medialt binamn
Sidhänvisning: 
67
Definition: 
[tilnavn som er benyttet i medierne]
Publikationer där termen förekommer: