mellanrumsnamn

Term: 
mellanrumsnamn
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
mellanrumsnamn
Sidhänvisning: 
146
Exempel: 
Kari Anne
Korsreferens: 
mellomromsnamn