metronym

Term: 
metronym
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
metronymikon
Sidhänvisning: 
32
Definition: 
[efternavn som fortæller hvem ens moder var]
Publikationer där termen förekommer: