metronym

Term: 
metronym
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
metronymikon
Sidhänvisning: 
130
Definition: 
[et proprialt tillæg til en persons fornavn, som indeholder oplysninger om den pågældendes moders navn]