metronymikon

Term: 
metronymikon
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
metronymikon
Sidhänvisning: 
121
Definition: 
Namn efter moder, morsnamn.
Exempel: 
(Sven) Estridsson