modenavn

Term: 
modenavn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
modenamn
Sidhänvisning: 
306
Definition: 
”Namn og namnetyper som vert mykje brukte innan ein viss periode”
Kommentar: 
citeret efter Tom Schmidt 1981 s. 41