moverat namn

Term: 
moverat namn
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
moverat namn
Sidhänvisning: 
128
Definition: 
Med moverade namn avses flicknamn, som har sin grund i ett klart urskiljbart mansnamn.
Exempel: 
Erika av Erik