Namn i skrift

Författare/redaktör: 
Red. Maria Löfdahl, Michelle Waldispühl och Lena Wenner
Undertitel: 
Names in writing. Handlingar från NORNAs 49:e symposium i Göteborg den 29-30 november 2018
Publiceringsår: 
2020