Namn i stadsmiljö tillgänglig på nätet

  • Posted on: 1 June 2016
  • By: Anonymous (ej verifierad)

NORNA-rapporten Namn i stadsmiljö finns nu tillgänglig i digital version på sidan http://www.sprakinstitutet.fi/namn_i_stadsmiljo.