namnekombinasjon

Term: 
namnekombinasjon
Språk: 
nynorska
Svensk översättning: 
namnkombination
Sidhänvisning: 
72
Definition: 
framlegg til alternativ term for $flernavnekombination$ (Meldgaard 1992)