namnekomponent

Term: 
namnekomponent
Språk: 
nynorska
Svensk översättning: 
namnkomponent
Sidhänvisning: 
[sidnummer saknas]
Korsreferens: 
namneledd