namnelaging

Term: 
namnelaging
Språk: 
nynorska
Svensk översättning: 
namnbildning
Sidhänvisning: 
[sidnummer saknas]