namngivning

Term: 
namngivning
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
namngivning
Sidhänvisning: 
93
Definition: 
I likhet med Thorsten Andersson använder jag termen namngivning som överordnad term för namnval och namnbildning [...], vilket även Leibring gör.