namnkvot

Term: 
namnkvot
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
namnkvot
Sidhänvisning: 
35
Definition: 
Antal bärare per namn under en avgränsad period. En hög namnkvot anger att ett namn har många bärare.
Publikationer där termen förekommer: