namnnovation

Term: 
namnnovation
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
namnnovation
Sidhänvisning: 
16
Definition: 
Val av ett nytt och därmed ovanligt namn.