namnsträng

Term: 
namnsträng
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
namnsträng
Sidhänvisning: 
143
Definition: 
Ett barns alla dopnamn, då dessa tillsammans utgör minst två namn.
Korsreferens: 
flernamnssystem