namnval

Term: 
namnval
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
namnval
Sidhänvisning: 
93, 211
Definition: 
Med Anderssons termer betyder namnval att namngivaren väljer namn ur ett befintligt namnförråd, vilket för min undersöknings del skulle innebära att namngivaren väljer ett namn som inte tidigare existerat inom undersökningsområdet, men som gör det någon a