navn

Term: 
navn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
namn
Sidhänvisning: 
6
Definition: 
[en persons fulde navn]
Publikationer där termen förekommer: