Navn, stand, rang og slægt: Navneskik i en gruppe embedsmænd under enevælden.

Författare: 
Gunner Lind
Tidskrift/Samlingsvolym: 
Fortid og Nutid 33
Sidor: 
165–180