navnebevilling

Term: 
navnebevilling
Språk: 
danska
Sidhänvisning: 
183
Definition: 
[bevis fra myndighederne på at man har erhvervet et nyt efternavn]
Publikationer där termen förekommer: