navnebevis

Term: 
navnebevis
Språk: 
danska
Sidhänvisning: 
183
Definition: 
[dokument fra myndighederne som bevis på at man har erhvervet et nyt navn]
Publikationer där termen förekommer: