navnedag

Term: 
navnedag
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
namnsdag
Sidhänvisning: 
59
Definition: 
[barnets navnedag er den dag som er viet til en helgen af samme navn som barnet]
Publikationer där termen förekommer: