navneforandring

Term: 
navneforandring
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
namnändring
Sidhänvisning: 
5
Definition: 
[når en person ændrer sit navn/sine navne]
Publikationer där termen förekommer: