navneled

Term: 
navneled
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
namnled
Sidhänvisning: 
243
Definition: 
[et led som indgår i et sammensat navn]
Publikationer där termen förekommer: