navneled

Term: 
navneled
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
namnled
Sidhänvisning: 
7
Definition: 
[led i et sammensat navn]
Exempel: 
Thor-, -sten
Publikationer där termen förekommer: