navnemonotonitet

Term: 
navnemonotonitet
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
namnfattigdom
Sidhänvisning: 
131
Definition: 
stor ensartethed i befolkningens navnemasse (her de mange sen-navne)
Publikationer där termen förekommer: